Välkommen till Solid E-kurs!

CERTIFIERAD AFFÄRSCOACH

INFO E-KURSEN

KURSLEDNING

Gunnar Kihlblom

Civilekonom med omfattande erfarenhet från företagsledande befattningar i olika typer av verksamheter och organisationer.

Gunnar har både som ledare och som konsult ansvarat för stora förändrings- och utvecklingsprojekt - till exempel vid privatiseringar och inom detaljhandeln.

Gunnar arbetar som Executive Coach med internationella uppdrag och har mångårig erfarenhet från coaching av ledare, ledningsgrupper och styrelser i Sverige och internationellt. Han har skrivit böcker om förändringsarbete och ledarskapsstöd.

Gunnar är grundare av Solid AffärsCoaching och leder kurserna.

Internationellt Certifierad AffärsCoach

Coachutbildning för sig som vill arbeta professionellt som affärscoach i olika typer av organisationer som uppdragsgivare.

Du lär dig det coachande samtalet och hur du med det som grund stödjer ledare och specialister.

Utbildningen är godkänd av de stora organisationerna inom detta område - ICF och EMCC och leder fram till diplomering som Internationellt Certifierad AffärsCoach.

Solid e-kurs hjälper dig att få tiden att räcka till

Solid e-kurs Diplomerad AffärsCoach gör det möjligt för dig att bli Internationellt Certifierad AffärsCoach på ett sätt som praktiskt passar dig och din situation - i arbetet och privat.

Du bokar in tolv virtuella klassrum varannan vecka - 1.5 timme var. Resten läser du in och studerar på egen hand och med andra kursdeltagare när det passar dig. Zoom och Skype är de plattformar vi använder för vårt virtuella klassrum varannan vecka och för grupparbeten i mellantiden.

Studiematerial är bland annat vår e-bok - AffärsCoaching i privata och offentliga organisationer. Du har tillgång till ett video-bibliotek med tydliga genomgångar av viktiga metoder.

Under kursens gång arbetar du med två olika verklighetsnära case.

Studieportalen knyter ihop ditt arbete under kursen
ICF EMCC
Gunnar Kihlblom

Gunnar Kihlblom
Gunnar Kihlblom internationellt certifierad Coach samt
ICF certifierad (PCC Professional Certified Coach)
Läs mer>>


Solid Affärs Coaching AB
Sickla Allé 53
131 65 Nacka